Algemene voorwaarden Hoeve Zandbelt Bed & Breakfast

Wij heten u van harte welkom bij (Bed & Breakfast) Hoeve Zandbelt te Markelo en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast.

De persoon die bij Bed & Breakfast Hoeve Zandbelt heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact.

De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon - of verblijfplaats te hebben.

Beheerder.

De persoon die als eigenaar van Hoeve Zandbelt of namens de eigenaar van Hoeve Zandbelt de Bed & Breakfast beheert.

Derden.

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen.

Via onze website www.hoevezandbelt.nl, door een e-mail te sturen naar: info@hoevezandbelt.nl of door te bellen met telefoonnummer: 0547-225555.

Annulering.

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf.

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.

Hoeve Zandbelt.

Caroline & Jeffrey Molemans

Welmersweg 6

7475 NZ MARKELO

0547-225555

Website: www.hoevezandbelt.nl

E-mail : info@hoevezandbelt.nl

 

1.Hoeve Zandbelt.

1.1

Hoeve Zandbelt is beschreven op de websites :  https://www.hoevezandbelt.nl/ - https://www.facebook.com/hoevezandbelt - https://www.instagram.com/hoevezandbelt 
Deze websites zijn  met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Hoeve Zandbelt ten tijde van het bezoek door onze gasten.
Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
Hoeve Zandbelt bestaat uit een Bed & Breakfast en verhuurservice. 


1.2

De bed & breakfast is geschikt voor twee t/m vier personen. De slaapkamer beschikt over een boxspring van 180cm breed. In de woonkamer is een slaapbank beschikbaar.
De matras van de slaapbank is echter niet dezelfde kwaliteit als de matrassen van onze vaste bedden.

Honden zijn toegestaan in overleg, overige huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne.

1.3

Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 18.00 uur bij ons terecht. 

De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter veel later of eerder arriveren, dan loopt u het risico dat er niemand van de Bed & Breakfast aanwezig is.
Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat u te allen tijde naar binnen kunt.

Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken.

Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.

In verband met het schoonmaken van de kamers  dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

1.4

Het ontbijt wordt geserveerd op een afgesproken tijdstip tussen 08.00 uur en 09.30 uur aan de deur van de ingang Bed & Breakfast.

Bij mooi weer is er de gelegenheid om buiten in de tuin  te ontbijten.

Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn alleen in overleg met ons bespreekbaar.

Heeft u speciale wensen voor het ontbijt,  glutenvrij, zoutarm, vegetarisch etcetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. Hiervoor vragen wij wel een extra toeslag per persoon, afhankelijk van uw wensen.

Het is niet mogelijk om dit alsnog achteraf bij te reserveren.

1.5

De Bed & Breakfast van Hoeve Zandbelt beschikt over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is  inclusief gebruik van linnengoed. Tevens beschikt deze over een terras. Het gebruik / betreden  van het terras is geheel op eigen risico.

 1.6

De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

 1.7

Elektrische fietsen kunt u opladen in de schuur. Hier kunt u ook uw fietsen stallen.

1.8

De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij Bed & Breakfast voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.

De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten in de boerderij.

Het buitenterrein heeft ook afscheidingen van gemeenschappelijk en privégebruik, het wordt zeer op prijs gesteld de privégedeeltes niet te betreden.
Het weiland en de stallen mag zonder overleg met de beheerder niet worden betreden.


 2. Prijzen.

2.1

De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website : https://www.hoevezandbelt.nl/ 

Prijzen zijn inclusief uitgebreid ontbijt,  gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit en de eindschoonmaak, maar exclusief toeristenbelasting.

2.2         

De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3

Prijzen van Bed & Breakfast Hoeve Zandbelt zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4
Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Bed & Breakfast Hoeve Zandbelt is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

3. Reservering en betaling.

3.1

Reserveren geschiedt per e-mail via info@hoevezandbelt.nl  of via telefoonnummer 0547-225555.     

3.2

Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de gewenste kamer nog voor u beschikbaar is.

U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 48 uur door een e-mail terug te sturen naar info@hoevezandbelt.nl of op andere wijze schriftelijk te bevestigen.

Door de reserveringsaanvraag te bevestigen wordt de boeking pas definitief.

Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

3.3

Minimaal veertien dagen voor uw verblijf  dient u de aanbetaling, zijnde vijftig procent (50%) van het totaalbedrag, over te maken naar bankrekeningnummer:  NL 61 BUNQ 2046 9730 89  t.n.v. Hoeve Zandbelt.
 U dient vooraf het gehele bedrag te betalen.

Het resterende openstaande bedrag kunt u bij aankomst contant, via pin of betaalverzoek te betalen.
Bij reserveringen op korte termijn dient het bedrag bij aankomst contant betaald te worden..

Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen.

U ontvangt hierover van Hoeve Zandbelt een bevestiging van annulering.

3.4

Cadeaubonnen.

​Cadeaubonnen dienen binnen 1 jaar tijd van de factuur datum verzilverd te worden of een vooruit geplande datum vast te leggen binnen het jaar van factuur datum.
​De cadeaubon is over te dragen aan derden.
​Voor cadeaubonnen en no- show of annulering gelden de annulering voorwaarden.


4. Annuleringsvoorwaarden.

4.1

Wanneer een definitieve reservering voor de Bed & Breakfast is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

-              Bij annulering meer dan 14 dagen van te voren is annuleren gratis.

-              Bij annulering van 14 dagen tot 10 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%.

-              Bij annulering van 9 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.

-              Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de  annuleringskosten 100 %.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)


4.3

Hoeve Zandbelt kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.

Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden.

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.


5. Klachten.

5.1

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.

Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

 

6. Aansprakelijkheid.

6.1

Hoeve Zandbelt  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart Hoeve Zandbelt tegen aanspraken dienaangaande.

Hoeve Zandbelt is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wi-Fi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Hoeve Zandbelt.

6.2

Door Hoeve Zandbelt wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van Hoeve Zandbelt.

6.3

De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s).

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed en Breakfast zoals: de keuken, woonkamer, badkamer, slaapkamer , de binnen- buitenruimte en het buitenterrein van Hoeve Zandbelt.

Breuk en/of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid.

7.1

In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed and Breakfast is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken.

Dit is alleen toegestaan in de tuin rondom de Bed and Breakfast in overleg met de eigenaar/beheerder.

Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

Buitenruimte/tuin zijn te  gebruiken op eigen risico.

7.2

Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

Denk hierbij dan aan de, huisdieren, sloten, auto’s, trekkers, shovel, grasmaaier, paarden- met wagens - omliggende autowegen, fietspaden etcetera.

7.3

Het is niet toegestaan de dieren op het erf zonder overleg te voeren, inclusief onze eigen honden Jantje en Lotje

8. Slotbepaling.

8.1

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.